Zonne-energie mogelijk voor alle A&W buurtbewoners

zonne1

Hoe geschikt is uw dak voor zonnepanelen? Zoek het op in de Zonatlas. Sinds kort is het bovendien mogelijk om op deze site per adres te berekenen hoeveel energie dit zou kunnen opleveren, de geschiktheid voor zonneboilers apart te beoordelen, te zien hoeveel je zou kunnen besparen en hoeveel energie je per dag (en op welke uren) met een batterij zou kunnen opslaan in plaats van te leveren aan het net.

Het is voor iedereen in de buurt mogelijk om gebruik te maken van zonne-energie:

Gezamelijke inkoopactie bij Energy Guards – meer dan 35 deelnemers: nu 10% korting!

map

Op initiatief van de werkgroep Groene Buurt is er een collectieve actie voor de inkoop van zonnepanelen overeengekomen voor onze wijk. Groene Buurt heeft met subsidie van de gemeente na zorgvuldige afweging de beste leverancier geselecteerd voor zonnepanelen: Energy Guards. Zij leveren goede kwaliteit voor een goede prijs, maken de maatwerk installatie echt af en doen het onderhoud.

Bij aanvang van de actie in oktober 2014 hadden wij onszelf tot doel gesteld om gezamenlijk per jaar 75.000 kWh op te gaan wekken. Ter verduidelijking: dat is gelijk aan ± 310 panelen op de wijkdaken. Met deze hoeveelheid panelen zouden we een jaarlijkse besparing kunnen bereiken van zo’n 40 ton CO2-uitstoot. In september hebben we deze doelstelling reeds gehaald!

Alle deelnemers krijgen nu 10% korting op de materiaalkosten en 25 euro subsidie per paneel van het Klimaatfonds Haaglanden. Hierdoor en door de teruggave van de BTW op materiaal en arbeid door de Belastingdienst kunt u zelf elektriciteit opwekken voor een kostprijs van 6 tot 10 cent per kWh, niet gek bij de huidige marktprijs van 22 cent. Dit levert een financieel rendement op van gemiddeld 13%. Het precieze rendement en de kostprijs van stroom is onder andere afhankelijk van het aantal panelen dat geplaatst kan worden op uw dak en de geschiktheid van uw dak.

Om u een idee te geven: Aanleg van zes panelen kost, afhankelijk van de omstandigheden, tussen de 2000 en 3500 euro (met 10% materiaalkorting, na aftrek BTW teruggave). Met zes panelen bespaart u in het eerste jaar tussen de 300 en 400 euro aan elektriciteit in het eerste jaar, uitgaande van een prijs van 23 ct per kWH.

Een prijslijst voor de verschillende onderdelen vindt u hier: Prijzen collectief A&W + Staten- & Geuzenkwartier De actie loopt tot 31 oktober 2015. Voor meer informatie en een offerte kunt u contact opnemen met Energyguards: http://www.energyguards.nl/archipel-willemspark/

Appartementseigenaren: VVE initiatief

Veel appartementsgebouwen in de buurt hebben een plat dak dat zeer geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. De businesscases zijn meestal gezond, ten opzichte van de levensduur en opbrengsten op langere termijn. Er zijn goede voorbeelden van VVE initiatieven om gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen. Een voorbeeld in onze buurt van zo’n initiatief is de Couperusduin.

zonne3

De gemeente Den Haag organiseert in 2015 een aantal keer studiegroepen Zonnestroom voor VvE’s, waaraan VvE’s uit Den Haag gratis kunnen deelnemen. Deze studiegroepen bestaan uit vier avonden en worden verzorgd door medewerkers van de gemeente in samenwerking met Jesse Karthaus van WKS Advies. WKS Advies is onafhankelijk van leveranciers en installateurs. Zie voor meer informatie de introductie van de Gemeente. Aanmelden kan bij Mieke Weterings, Gemeente Den Haag, tel. 06 – 83 64 22 16, email mieke.weterings@denhaag.nl. Bij voldoende interesse wil de Gemeente een dergelijke studiegroep organiseren speciaal voor onze wijk, in onze wijk.

Het kan zijn dat het realiseren van een zonnestroominstallatie op naam en op de meter van de VvE niet de meest efficiënte optie is. Bijvoorbeeld omdat de VvE zelf weinig stroom gebruikt, of juist omdat de VvE een grootverbruiker is, daardoor lage elektriciteits-tarieven betaalt, en dus weinig bespaart per opgewekte kWh. Dan kan het zinnig zijn stroom te verdelen onder eigen leden. Wanneer niet alle leden van de VvE in gelijke mate meedoen, of wanneer er stroom wordt verdeeld naar bewoners buiten de eigen kavel, is de oprichting van een energievereniging (coöperatie) nodig. Zie hierna onder 3: Coöperatie.

Huiseigenaren zonder geschikt dak, minderheidsgroepen in VVEs

Wellicht wil u graag zelf duurzaam elektriciteit opwekken, maar is uw eigen dak niet geschikt voor zonnepanelen. Dankzij de ’postcoderoos’ regeling van de overheid is het nu mogelijk om ook op de eigen meter stroom te verrekenen (‘salderen’) die op andermans dak in eigen of naburig postcodegebied is opgewekt. Helaas faciliteren nog maar enkele energieleveranciers deze regeling. We zien dan ook dat de laatste tijd meer en meer Zonne-cooperaties worden opgericht door bewonersgroepen en commerciele bedrijven. Houdt er rekening mee dat dergelijke constructies in de meeste gevallen financieel minder aantrekkelijk zijn dan zonnepanelen op je eigen dak plaatsen. Wanneer u geen ruimte (meer) hebt op eigen dak en minder waarde hecht aan financieel rendement kan dit toch een mooi alternatief zijn om uw CO2 voetafdruk te verminderen.

In onze buurt is er “Zonne coöperatie De Bataaf”, een commercieel initiatief van het bedrijf SolarGreen Point voor gezamenlijke, duurzame stroomopwekking door middel van circa ruim 200 zonnepanelen op de daken van het clubgebouw en tennishal van de tennisvereniging Thor de Bataaf. De panelen zijn inmiddels allemaal verkocht en de installatie start in het najaar van 2015.

Onze werkgroep is van mening dat de inschattingen van Solar Green Point aan de zonnige kant zijn, onze verwachting is dat het financiële rendement bij het Bataaf project eerder op 0% tot 2% per jaar zal uitkomen dan op de door Solar Green Point voorgespiegelde 4%. Wanneer u geen ruimte (meer) hebt op eigen dak en minder waarde hecht aan financieel rendement kan dit toch een mooi alternatief zijn om uw CO2 voetafdruk te verminderen. Wij raden u aan om u goed te laten informeren over het verwachte rendement en de precieze voorwaarden en risico’s die zijn verbonden aan deelname aan dergelijke initiatieven.

Huurders met een geschikt dak, huiseigenaren die niet zelf willen investeren: Lease

Huurders die graag zonnepanelen willen op het dak van hun woning staan soms voor een dichte deur. De verhuurder is vaak terughoudend want wie draagt de risico’s dat de investering wordt terugverdiend en neemt verantwoordelijkheid voor de panelen wanneer een huurder vertrekt? Sommige huiseigenaren willen of kunnen niet de investering maken om eigen panelen te installeren. Dan is leasen is een optie. Er zijn verschillende aanbieders. Een van onze buurtbewoners leaset zonnepanelen bij Solease: www.solease.nl

Een ander voorbeeld: Woningcorporatie Eigen Haard, de Zonnefabriek en Stadsdeel Amsterdam West hebben samen via een creatieve constructie zonnepanelen geïnstalleerd op daken van sociale huurwoningen. De Zonnefabriek – die de panelen installeert – neemt de investerings- en exploitatierisico’s op zich en blijft eigenaar van de installatie. Huurders kunnen kiezen om mee te doen door een paneel te ‘leasen’. Omdat de maandelijkse besparing hoger is dan de bijdrage voor het gebruik van de panelen gaan huurders er direct financieel op vooruit. Volgens de Zonnefabriek neemt het voordeel jaarlijks verder toe voor de huurders omdat de maandelijkse bijdrage minder snel stijgt dan de elektriciteitsprijzen.

 

Wilt u meer informatie over zonnepanelen? Kijk op de site van millieu centraal. Hierop staat veel zinvolle en onafhankelijke informatie over zonnepanelen: http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen/zonnepanelen