Extra subsidie Klimaatfonds per aangeschaft zonnepaneel

Dankzij de stichting Klimaatfonds Haaglanden en haar doelstelling een meetbare bijdrage te leveren aan

de CO2-reductie in Den Haag krijgen al diegenen die mee hebben gedaan aan onze zonnepanelenactie

met terugwerkende kracht € 25 euro subsidie per paneel uitgekeerd.

Deze subsidie geldt ook voor diegenen die nog meedoen voor  tot 31 oktober! Hiermee zal het rendement van uw investering nog eens met 1,0-1,5% verder oplopen.

Inmiddels levert de zonnepanelen actie van de Groene Buurt een jaarlijkse besparing  van zo’n 40 ton CO2-uitstoot.