Overal om ons heen slaan bewoners de handen ineen om hun directe woonomgeving -en daarmee de wereld- een beetje groener te maken.

De werkgroep duurzaamheid A&W ‘Groene Buurt’, opgericht in 2011, maakt deel uit van de bewonersorganisatie Archipel & Willemspark en bestaat uit wijkbewoners met een duurzaam hart en de oprechte wens onze mooie oude wijk ook in de toekomst nog aantrekkelijk te laten zijn.

Wij hebben dezelfde soort huizen en komen dezelfde problemen tegen in duurzame initiatieven. Een lokale en collectieve bijdrage aan de aanpak van klimaatproblemen heeft de grootste kans van slagen als we zoveel mogelijk buurtgenoten kunnen verleiden met ons mee te denken én met ons mee te doen.

Gezamenlijk ontwikkelen we allerlei duurzame initiatieven. Onze Energiecafé’s zijn dé ontmoetingsplek voor mensen met duurzame ambities. Hier geven experts voorlichting over allerhande onderwerpen zoals bijvoorbeeld:

  • isolatie van een laat-negentiende-eeuws huis met respect voor het binnenklimaat.
  • zonnepanelen op het dak
  • VvE’s en zonnepanelen
  • zonnepanelen op andermans dak
  • verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
  • energiezuinige apparaten aanschaffen.

Aan de discussietafels kan men vragen stellen en ontstaan er mooie contacten. Wij bewonen immers dezelfde soort huizen met vergelijkbare problemen.

U kunt ook op de hoogte blijven van onze acties via artikelen in de wijkkrant (verschijnt vijf keer per jaar), via de website van de bewonersorganisatie en via de digitale muurkrant.

Zo langzamerhand, met vallen en opstaan, is de ‘Groene Buurt’ een echt kennisnetwerk geworden.

Kennis die we heel graag met u willen delen!