Wij zijn de werkgroep duurzaamheid A&W ‘Groene Buurt’, opgericht in 2011. De werkgroep bestaat uit wijkgenoten met een duurzaam hart en de oprechte wens onze mooie oude wijk ook in de toekomst nog aantrekkelijk te laten zijn.

We zetten ons in voor een duurzame, groene buurt door het organiseren van projecten zoals de collectieve inkoop zonnepanelen, het organiseren van Energiecafés waar experts op het gebied van duurzaamheid en buurtgenoten hun kennis en ervaringen komen delen. Op deze manier hopen wij buurtgenoten te inspireren tot het zelf opwekken van energie, het minder gebruiken van energie en grondstoffen en het vergroenen van de buurt.

Ernst van der Putten

Voor mij betekent duurzaam leven dat we zo lang mogelijk gebruik maken van wat we hebben en op zo’n manier voorzien in onze levensbehoefte dat we toekomstige generaties daarmee niet belasten. Dit begint bij mijzelf, maar we kunnen grotere stappen zetten door samen te werken. Met buren, wijkgenoten, gemeente, organisaties en bedrijven die hetzelfde doel voor ogen hebben

Michel Chatelin

In mijn professionele leven adviseer ik veel over energievraagstukken en help decentrale energie-initiatieven in hun contacten met de overheid. In mijn dagelijks leven wil ik ook mijn bijdrage aan de energietransitie leveren. Het verandert je perspectief over hoe je naar de markt kijkt. Mijn kennis, netwerk en ervaring zijn mijn bijdrage aan de werkgroep. Ik hoop dat we onze mooie wijk op weg kunnen helpen om energieneutraal te worden, dat wil zeggen dat zelf opwekken en het verbruik met elkaar in evenwicht zijn.

Thésa Prisse

Met elkaar kunnen we van onze mooie buurt een duurzame buurt maken. Ik geloof dat wij allemaal in onze eigen invloedssfeer iets bij kunnen dragen aan een duurzamere wereld en heb veel energie om daar in de werkgroep invulling aan te geven. De werkgroep is divers, boeiend en professioneel, iedereen wil echt weten hoe het werkt en hoe te adviseren aan buurtgenoten.

Warmold van der Feltz

Nadat ik in 2017 zonnepanelen en een hybride warmtepomp heb laten installeren, ben ik mij verder gaan verdiepen in de decentrale energietransitie en duurzaamheid. Het is voor mij een vanzelfsprekendheid geworden om na te denken over mijn energieverbruik en mijn ecologische voetafdruk. Dit wil ik graag met de buurt delen. Door uitwisseling van kennis en ervaring kunnen wij samen onze prachtige buurt verduurzamen.

Marga Zuurbier, energiecoach

Voor ik in mijn huis aan de slag kon, moest ik aardig wat uitzoekwerk doen. Die ervaring en de kennis van de opleiding energiecoach wil ik graag delen met anderen in onze wijk. Onze wijk kent veel oude panden van eind 19e eeuw. Dan kun je nog veel doen aan energiebesparing door goed te isoleren en aan overschakelen op duurzame energie. De gevels zijn beschermd stadsgezicht. Dat is niet voor niets, daar wil je natuurlijk wel rekening mee houden. Vaak hebben de huizen mooie details en staat de gevel tegen de stoep. We hebben al veel ervaring in onze wijk. Er is al een historisch pand met ‘nul op de meter’, dat wil zeggen die is van het gas af en heeft een warmtepomp. Maar je kunt ook stapsgewijs je huis duurzamer maken. Daar heb ik zelf voor gekozen in mijn huis. Het uitzoeken wat het best past bij je persoonlijke situatie en mogelijkheden, maatwerk dus, dat vinden we als energiecoaches de uitdaging.

Bramske Dudok van Heel

Dick Niesing

Michiel Ottolander, energiecoach

Met vallen en opstaan een voor-vorige-eeuws archipelhuis van energielabel G naar D gebracht. Nog niet genoeg om ‘van het gas af’ te gaan. Maar wel zuiniger stoken door isolatie en een hybride warmtepomp. Wat kunnen we als bewoners nog meer doen? Ik blijf ernaar op zoek.