Wij zijn de werkgroep duurzaamheid A&W ‘Groene Buurt’, opgericht in 2011. De werkgroep bestaat uit wijkgenoten met een duurzaam hart en de oprechte wens onze mooie oude wijk ook in de toekomst nog aantrekkelijk te laten zijn.

We zetten ons in voor een duurzame, groene buurt door het organiseren van projecten zoals de collectieve inkoop zonnepanelen, het organiseren van Energiecafés waar experts op het gebied van duurzaamheid en buurtgenoten hun kennis en ervaringen komen delen. Op deze manier hopen wij buurtgenoten te inspireren tot het zelf opwekken van energie, het minder gebruiken van energie en grondstoffen en het vergroenen van de buurt.

Marjan Teesing (Oprichter)

Voor mij is duurzaamheid een manier van leven. Het gaat uiteindelijk om respect voor je omgeving, om het zorgvuldig omgaan met wat er is. Niet te veel troep op deze aarde achterlaten, zoveel mogelijk spullen hergebruiken. Met mijn huis heb ik meegedaan aan het voorbeeldwoningenproject dat de gemeente Den Haag twee jaar geleden startte. Dat begon met een EPA-advies: Mijn huis kreeg het label G. De maatregelen die ik heb genomen hebben mijn huis uiteindelijk het label C bezorgd, best een prestatie voor een oud Archipelhuis!

Ernst van der Putten

Voor mij betekent duurzaam leven dat we zo lang mogelijk gebruik maken van wat we hebben en op zo’n manier voorzien in onze levensbehoefte dat we toekomstige generaties daarmee niet belasten. Dit begint bij mijzelf, maar we kunnen grotere stappen zetten door samen te werken. Met buren, wijkgenoten, gemeente, organisaties en bedrijven die hetzelfde doel voor ogen hebben

Michel Chatelin

In mijn professionele leven adviseer ik veel over energievraagstukken en help decentrale energie-initiatieven in hun contacten met de overheid. In mijn dagelijks leven wil ik ook mijn bijdrage aan de energietransitie leveren. Het verandert je perspectief over hoe je naar de markt kijkt. Mijn kennis, netwerk en ervaring zijn mijn bijdrage aan de werkgroep. Ik hoop dat we onze mooie wijk op weg kunnen helpen om energieneutraal te worden, dat wil zeggen dat zelf opwekken en het verbruik met elkaar in evenwicht zijn.

Marjan Bloem

Klimaatverandering en alles wat daarmee samenhangt is een reële bedreiging. Toen bijna drie jaar geleden de Werkgroep Duurzaamheid werd opgericht heb ik me daar direct bij aangesloten. De acties van de werkgroep richtten zich eerst op isolatiemogelijkheden voor onze oude huizen. Ik realiseerde me dat vermindering van stookkosten op twee manieren mogelijk is: door goede isolatie maar evenzeer door het gedrag van de bewoner zelf. Stookkosten gaan over je portemonnee, maar de uitstoot van CO2 is daar direct mee verbonden.

Carien Janssen van Raay

In onze wijkkrant, dat was begin 2011, zag ik een oproep om onze krachten te gaan bundelen en gezamenlijk onze mooie oude huizen energiezuiniger te gaan maken. In mijn werkende leven houd ik mij ook met duurzaamheid bezig. Het idee om dichtbij huis met buurtgenoten te bedenken hoe wij onze eigen wijk zouden kunnen vergroenen sprak mij erg aan.

Evert Jan van Hellenberg Huber

Alle kleine beetjes helpen en ik probeer mijn steentje bij te dragen. Zo vind ik het heel belangrijk dat ik een voorbeeld ben voor mijn kinderen en dat mijn kinderen daar profijt van hebben. Mijn gedrag gaat dan in hun DNA zitten, hoop ik. Zij moeten straks verder met de wereld die ik achterlaat. Door mijn deelname aan de werkgroep ‘Groene Buurt’ en het bedenken van collectieve duurzame plannen voor de wijk word ik wel scherp gehouden, ook wat betreft mijn eigen gedrag. ‘Het groene moet in je systeem gaan zitten!’

Albert-Jan Schepers

Greetje Willemsma

Ik ben een kind van gras en wolken. We gedragen ons zo vaak als vijanden van de aarde. Doen alsof die van ons is. Maar de aarde is kwetsbaar, heeft onze zorg nodig. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor me en ik wilde graag meer bij de wijk betrokken raken.

Thesa Prisse

Met elkaar kunnen we van onze mooie buurt een duurzame buurt maken. Ik geloof dat wij allemaal in onze eigen invloedssfeer iets bij kunnen dragen aan een duurzamere wereld en heb veel energie om daar in de werkgroep invulling aan te geven. De werkgroep is heel divers, boeiend en professioneel, iedereen wil echt weten hoe het werkt en hoe te adviseren aan buurtgenoten.