Extra subsidie Klimaatfonds per aangeschaft zonnepaneel

Dankzij de stichting Klimaatfonds Haaglanden en haar doelstelling een meetbare bijdrage te leveren aan de CO2-reductie in Den Haag krijgen al diegenen die mee hebben gedaan aan onze zonnepanelenactie met terugwerkende kracht € 25 euro subsidie per paneel uitgekeerd. Deze subsidie geldt ook voor diegenen die nog meedoen voor  tot 31 oktober! Hiermee zal het … Lees meer